Ha 15 másodpercen belül nem töltődik be az oldal, frissíts a böngésződ gombjával.

Nem találja, amit keresett?

Kollégáink szívesen segítenek Önnek.

2019. február 1-jei ÁSZF változás

2019. 01. 01

A számhordozás feltételeire, valamint a panaszkezelésre vonatkozó részek változása miatt február 1-i hatállyal általános szerződési feltételeink megváltoznak.

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vidanet Zrt. általános szerződési feltételei 2019. február 1-i hatállyal megváltoznak. Többek között az alábbi változások lépnek életbe:

  • 6.6.4. pont kiegészítésre kerül a következőkkel: „Az előfizető elektronikus hírközlési szolgáltatással kapcsolatos, méltánylást érdemlő érdekeinek sérelme esetén panasszal fordulhat a Média- és Hírközlési Biztoshoz. Média- és Hírközlési Biztos, 1433 Budapest, Pf. 198., Telefon: (1) 429-8644, Fax: (1) 429-8644, honlap: www.mediaeshirkozlesibiztos.hu.”
  • 8.1.2.6. pont módosításra kerül a következők szerint: „Az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott időtartamhoz, kedvezményesen vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a számhordozás kezdeményezése esetén lejárttá válik. E számlatartozás ki nem egyenlített ellenértékéről az előfizető képviseletében az átadó szolgáltatónál eljáró átvevő szolgáltató úgy nyilatkozhat, hogy annak kiegyenlítését átvállalja, ennek hiányában az előfizető a számhordozás kezdeményezését követően az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni.”
  • 8.1. fejezet kiegészítésre kerül az alábbi pontokkal:

8.1.8. A fennálló előfizetői szerződésben szereplő azon számokra, amelyekre az előfizető nem igényelte a számhordozást, az átadó szolgáltató a szolgáltatást az érvényes előfizetői szerződés módosításával fenntartja vagy az előfizető kérésére a szolgáltatást megszünteti. Az előfizetői szerződés megszüntetését az előfizető az átadó szolgáltatónál kezdeményezheti.

8.1.9. Az átvevő szolgáltató jogosult az előfizető részére a 8.1.2.6. pont szerint átvállalt tartozását kiszámlázni vagy annak kiegyenlítéséről, rendezéséről az előfizetővel egyéb módon megállapodni.

8.1.10. A szolgáltató a 2/2012 NMHH rendeletnek megfelelően biztosítja a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas szolgáltatás (SHS = 90, 91), valamint a nomadikus telefonszolgáltatás előfizetői számainak hordozhatóságát.

8.1.11. Az átvevő szolgáltató a számhordozási igénybejelentésnek megfelelő módon köteles tájékoztatni az előfizetőt arról, hogy

a) a számátadási időablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet,

b) a hangposta üzenetek nem vihetők át,

c) az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész, kivéve, ha az átvevő szolgáltató ettől eltérően rendelkezik,

d) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható az átvevő szolgáltató hálózatában, ha az átadó szolgáltató a hálózati zárat a 2/2012 NMHH rendelet 5. § (9) bekezdése szerint feloldotta,

e) az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában a 2/2012 NMHH rendelet 5. § (7) bekezdése szerint lejárt számlatartozása keletkezik, melyet az előfizető az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni, vagy a 2/2012 NMHH rendelet 5. § (8) bekezdése szerint az átvevő szolgáltatónál az általa megadott feltételekkel,

f) a 2/2012 NMHH rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben az átadó szolgáltató kérésére az átvevő szolgáltató köteles számhordozást az átadó szolgáltatóval egyeztetni, amely az előfizető közreműködését is igényelheti.

 

Felhívjuk Tisztelt Előfizetőnk figyelmét, hogy a jelzett változások miatt az ÁSZF 12.1.4. pontja értelmében az előfizető jogosult a fenti módosítás tárgyában az értesítést követő 45 napon belül a határozott és határozatlan idejű szerződés jogkövetkezmények és indoklás nélküli felmondására.

A Vidanet Zrt. Általános Szerződési Feltételei teljes szövege megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a www.vidanet.hu weboldalon.

A módosítások részleteiről és a további változásokról ide kattintva tájékozódhat.

Üdvözlettel:

Vidanet Zrt.

A vidanet.hu úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ, melyek személyes azonosításra nem alkalmasak, ugyanakkor bizonyos szolgáltatások biztosításához szükségesek. A weboldal további böngészésével hozzájárul a sütik használatához. Részletekért kattintson!

mindenrendben